fbpx
Share this article
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

AS9100 מעבר דוחף מצוינות טכנית

Arthur Ackerman/Mini-Circuits

המצוינות הטכנית בחברת Mini–Circuits עומדת להגיע למוקד חד יותר ככל שאנו מתקרבים לעשור החמישי של החברה, מאז נוסדה על ידי מר הארווי קיילי [Harvey Kaylie], בשנת 1969. מוקד זה בא לידי ביטוי מודגש עם היוזמה הנוכחית לחידוש האישור של מערכת ניהול האיכות (QMS) שלנו לגרסה החדשה AS9100. כפי שאפשר היה לצפות, Mini–Circuits מציבה את האיכות הגבוהה ביותר של איכות מוצרים, ולעובדה זו היו מאז ומעולם יתרונות רבים עבורנו ועבור לקוחותינו. החזרות על ידי לקוחות במהלך השנה האחרונה היו באופן עקבי פחות מ- 10 חלקים למיליון (ppm) ואנו נמשיך ונאתר דרכים להורדת מדד זה לערכים אף קרובים יותר לאפס.

חברת Mini–Circuits היא חברה  חדשנית וידועה ברחבי העולם כספקית לתעשיות בתחום ת”ר (RF) וגלי מיקרו עם יותר מ- 15,000 מוצרים פעילים ברמת הרכיב ומערכות בדיקה. המחויבות המוצהרת שלנו ללקוחות היא לאספקת רציפות של מוצרים ולהימנעות מביטול מוצרים שתוכננו לשמש בתוך המערכות של הלקוחות. בנוסף לשמירה על הזמינות של הדגמים המסורתיים האקטיביים, אנו מוסיפים באופן סדיר יותר מ- 1,000 מוצרים חדשים לקווי הייצור שלנו, מדי שנה. מחויבות זו מציבה עלינו נטל כבד בהתמודדות עם האתגר של אבטחת ה חסינות של התכנון ושל החומרים ושמירה על האיכות הכוללת של המערכות שלנו. כתוצאה מכך, על אף שהגרסה החדשה של AS9100 כוללת כמה שינויים חשובים, רבים מבין המרכיבים שלה כבר שולבו בעבר במערכת QMS של Mini–Circuits.

את אישור ISO9001 הראשון קיבלנו בשנת 1997 והוא הורחב ל- AS9100 בשנת 2008, בהתבסס על דרישות הלקוחות שלנו מתחום החלל–אוויר. לבסוף, יצאה לשוק גרסה D של AS9100 לאחר חודשים של עיכוב, וסימנה בכך את השינוי החשוב הראשון בתקן מזה שנים רבות. אמנם, חלק מהספקים התייחסו לשינויים האלו בחשש, אך Mini–Circuits קידמה אותם בברכה והתייחסה לדרישות החדשות כאל תהליך אימות של מדיניות קיימת.

התקן שעבר עדכון משתמש במרכיבים הבסיסיים (גנריים) הקודמים, ומרחיב אותם כדי לבנות גישה מדוקדקת יותר למצוינות של איכות ולמצוינות טכנית כפי שהן נדרשות בתעשיית החלל–אוויר. האתגר שלנו הוא לשלב את המרכיבים האלו במערכת QMS שלנו, שהיא עצמה כבר מדוקדקת למדי. חברת Mini–Circuits מעסיקה שני מבקרים במשרה מלאה ועוד צוות של עשרים מבקרים ממחלקות שונות, שפועלים בהתנדבות. בדרך כלל, אנחנו מנהלים יותר מ- 150 ביקורות פנימיות מדי שנה. המעבר שלנו לגרסה D כלל הדרכה חיצונית של  אנשי מפתח והדרכה פנימית חוזרת באופן רשמי  של כל אנשי הצוות העוסקים בפיקוח, כדי שישכתבו את מערכת QMS שלנו.

השינויים העיקריים בתקן כוללים:

  • מעבר מנקיטת “פעולות למניעה” אל “הערכות סיכונים”
  • התמקדות מוגברת בשיטות מדידה ובהשגת יעדים
  • מימוש של תהליכי בקרה כגון APQP (תכנון מתקדם של איכות המוצר) בתכנון ובפיתוח
  • נקיטת אמצעים נגד זיופים ולמען בטיחות המוצר
  • דגש על הובלה וזיהוי של “השותפים המושפעים” ופעילויות הגומלין שלהם

הערכת סיכונים:

המעבר מפעולות למניעה לפעולות של הערכת סיכונים הוא חלק מגישה רחבה יותר של חשיבה קדימה. המטרה היא להתרחק מהגישה המסורתית של חשיבה שדוגלת בתיקון בעיות לאחר שהתרחשו, ולהתקדם לכיוון של חיזוי בפועל של הבעיות בטרם יתרחשו, לבנייה של אמצעי הבקרה ועריכת הבדיקות הנדרשות לגילוי הבעיות ולשיכוכן. אחת הטכניקות המקובלות ביותר להערכת סיכונים שמשמשת בתעשייה, היא ‘ניתוח אופני כשל והשפעותיהם’ (FMEA), שבה אפשר להשתמש בתהליכי תכנון, תהליכי עבודה או חומרים.

חברת Mini-Circuits משתמשת בטכניקה FMEA מזה כמה שנים, ומסתמכת על שפע הנתונים שנאספו על מנת לחזות כשלים, ותכנונים או תהליכים שוליים. טכניקה זו משמשת כדי לזהות את הסיכון הטמון בחריגים שחוצים את המערכת שלנו ולדחוף פתרון שיחסום את החריגים האלו. העובדה שהדרישה הזו הובנתה בתוך התקן, מאמתת את השיטות ההיסטוריות שלנו ומשפרת את האיכות של התעשייה בכללותה.

שיטות מדידה והשגת יעדים:

שימוש בשיטות מדידה ונתונים הוא הבסיס הממשי של כל מפעל טכני. בלעדי שיטות מדידה ונתונים, הכל יהיה פשוט עבודת ניחוש. חברת Mini-Circuits היא חברה שמונעת מתוך שימוש בנתונים, ואנו מנצלים את הנתונים האלו כדי לשפר כל הזמן את המוצרים שלנו. אחד השימושים העיקריים בנתונים שאנו אוספים, הוא להבטיח שביצועי ההתקנים שלנו יהיו עקביים, על בסיס השוואות בין מנת אצווה למנת אצווה ובתוך מנת אצווה, בלי להסתמך על ‘עמידה במפרטים’ בלבד. היעד הזה מושג בעזרת תוכנה קניינית שמשמשת להשוואה של נתוני הביצועים של מנת האצווה הנוכחית לנתונים היסטוריים, והתרעה על כל סטייה מערך סיגמה גדול מ- 0.25.

בנוסף, לכל פעילות עיקרית שנערכת בתוך החברה מוקצה יעד כלשהו, כגון תפוקה, תוצרת תקינה בייצור ראשוני (FPY) וכיו”ב. ואולם, השוני המופיע בתקן החדש הוא שכעת  נדרשות פעולות לביצוע אם היעד לא הושג. אי נקיטת פעולות כאלו או היעדר שיפור נראה לעין שנובע מהפעולות שננקטו, ייחשבו מעתה כ’ממצא’ או כ’אי עמידה בתקן’.

גם כאן, חיזוק המערכת יגרום לשיפור חיובי ולרמות גבוהות יותר של מצוינות טכנית.

תכנון ופיתוח:

תקן AS9100 המעודכן כולל ‘הצעה’  לפיה תכנון ובקרה תפעוליים ישתמשו בתכנון מתקדם של איכות מוצר (APQP) כשיטה ליצירת מבנה של אירועים מתוזמנים ורצף אישורים בתהליך פיתוח המוצר. שיטה זו תאפשר עריכת סקירה של הסיכונים, העמידות והעלות, וקביעה של לוח זמנים לאספקה.

ביצוע APQP אינו רעיון חדש וחברת Mini-Circuits משתמשת בטכניקה הזו באופן פנימי מזה עשרות שנים. יחד עם זאת, העובדה שהרעיון הוכלל בתקן שעבר עדכון תעלה את האיכות של כל הספקים.

אמצעים נגד זיופים ובעד בטיחות המוצר:

הגידול העצום של חומרים מזויפים בתעשיית הת”ר [RF] וגלי המיקרו במהלך חמש השנים האחרונות נובע מפעילותם של ספקים לא מבוקרים וחסרי מצפון שמשתמשים בערוצים מסוג ‘הדלת האחורית’ כדי לחדור אל השוק. תופעה זו מתאפשרת בשל שימוש בהפצה לא מורשית, ולשימוש בחלקים שלא עומדים בתקנים או בחלקים מזויפים יכולה להיות השפעה הרסנית בתעשייה, שבה החיים נתונים בסכנה.

בחברת Mini-Circuits זיהינו מזה זמן רב את העובדה הזו כבעיה גדולה וראינו כבר מוצרים שהוצגו באופן מזויף כמוצרים שלנו. המדיניות שלנו הייתה תמיד לרדוף בתוקפנות טענות שקריות ופרשנויות בשוק.

אנחנו גם דורשים שכל הספקים של Mini-Circuits יהיו יצרני ציוד מקור (OEM), מפיצים בעלי זיכיון או מפיצים שיספקו כתבי אימות (LoA) מהיצרנים. אנו מ מתחזקים  אתרי מעבדות ויכולות ניתוח כדי לוודא את אמינותם של חומרי גלם, לפי הצורך.

מנהיגות ושותפים משפיעים:

כנראה שהשינוי המשמעותי ביותר בתקן הוא גם העדין ביותר. המדובר במעבר מדרך של ‘ניהול’ לדרך של ‘מנהיגות’, ונקודת מבט חדשה על האופן שבו אנו פועלים בפעילות גומלין עם ‘שותפים מושפעים’. היפרדות דרמטית מהגישה של ‘מלמעלה – למטה’ ששימשה בדרך כלל בישיבות סקירה של ההנהלה, והתפתחה לחלוקת מנהיגות רחבה יותר ברחבי הארגון.

לכל האנשים בחברת Mini-Circuits יש עניין בהצלחה ובצמיחה הנמשכות של החברה שלנו. את הצמיחה הזו אפשר להשיג רק כאשר נפעל כולנו יחד, כדי להשביע את רצון הלקוח. בכך נכללים הדחף שלנו להשיג את המצוינות הטכנית, האיכות והשירות יוצאי הדופן, שעולים על הציפיות של הלקוח.

Liked this article? Please share it!

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
in a hurry?

Talk To Us & We’ll Talk To You!